บริษัท กิ๊ก ไอเดีย จำกัด ขอแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน
บริษัท กิ๊ก ไอเดีย จำกัด
34 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตึกเอ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2430-6156 อีเมล์: info@gigidea.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105545030955